Aile ve Çift İlişki ve iletişim Destek Programı

Aile ve Çift İlişki ve İletişim Destek Programı Nedir ?

Aile ve çift ilişki ve iletişim destek programı aile ve çiftlerde ilişki sürecine uygun değişim ve gerekli gelişimi sağlamayı hedefleyen ailenin tüm fertleri ve/veya tek bir bireyi ile de çalışabilen destek programıdır.

Neden Destek Gerekir ?

Bazı durumlarda sistemde değişim ve gelişmelerin önü tıkanır ve bazen çiftler bu tıkanıklığın nedenini anlayamaz ve bunu sevginin aşkın bitmesi, ilginin azalması olarak algılayabilir ilişkiyi bitirme yoluna gidebilirler veya duygusal doyumdan yoksun kötü bir ilişkiyi sürdürmekten başka çareleri olmadığı yanılgısında kalabilirler.

Destek Programı Nasıl ve Ne sıklıkta Uygulanır ?

Program çiftlerle bir arada veya aileden en az üç kişi ile yapılıyor ise 1.5 saatlik görüşmeler şeklinde yapılır. Tek bir birey ile yapılıyorsa görüşme süresi 55 dakikadır. Çalışmanın amaç ve hedeflerine göre başlangıçta haftada bir veya on beş günde bir olmak üzere uygulanır. Daha sonra ayda bir görüşmelerle devam edilip hizmete ihtiyaç kalmadığı konusunda fikir oluşmuş ise sonlandırılır. Evlilik öncesi destek ve bilgilenme programları ise ortalama beş görüşmede tamamlanır.

Destek Programına Katılmak Bana ne Kazandırır ?

Aile ve çiftlerde sistem tıkanıkların gerçek kaynağına inilir ve psudo sorunlar ayıklanıp bir tarafa bırakıldıktan sonra sistemi tıkayan faktörler tek tek çalışılır ve kişi/kişiler sistemde çıkabilecek diğer sorunları artık kendileri çözme becerisi kazanmış olurlar.

Destek Programları Benim Adıma Sorunları Çözer mi ?

Hayır, destek programları sizin adınıza sorun çözmez. Bu program size aile ve çift ilişki ve iletişim sorunlarınızı nasıl çözeceğiniz konusunda beceri kazandırmayı hedefler ve tam olarak bunu yapar.

Destek Programında Herkes İçin Geçerli Çözüm Formülleri Var Mıdır ?

Hayır, destek programlarında herkes için kullanmaya uygun hazır formüller bulunmaz. Her aile her çift için ilişki dinamikleri ve kültürel yapı farklıdır. Her sistemin sorunları ve onlara uygun çözümleri farklıdır. Bu program her ailenin veya çiftin kendi sorunlarını kendilerine özgü yöntemlerle çözme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aile ve Çift Destek Programı Bana Sadece Aile Bireyleri ve Eş İlişkisi Çerçevesinde mi Yardımcı Olur?

Hayır. Bireylerin sosyal çevrelerinde kurdukları tüm ilişkiler ruhsal, duygusal doyumları açısından son derece önemlidir. Destek programları size tüm sosyal ilişkilerinizde de iletişim becerisi kazandırmaktadır.

Aile ve Çift İlişki ve İletişim Destek Programlarından Kimler Faydalanabilir ?

Aile ve Çift ilişkilerinde sorun yaşayan tüm bireyler bu destek programından faydalanabilir.

Uzm. Psk. Nimet TEMİZKAN

Print Friendly, PDF & Email
WhatsApp İrtibat